Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kvinna som bär en flyttkartong. Foto: Melker Dahlstrand.

Flytta och bo i EU

Om du ska flytta till ett annat EU-land och tänker stanna mer än ett år kan det påverka var du ska vara folkbokförd och var du ska betala din skatt. Det finns ett antal myndigheter som du bör kontakta.

Du behöver inget uppehålls- eller arbetstillstånd om du är svensk medborgare och flyttar till ett annat EU-land för att arbeta. Däremot ska du bland annat ta ställning till var du ska vara folkbokförd och betala skatt.

Folkbokför dig i landet

Om du flyttar till ett annat EU-land och ska vara borta i ett år eller mer ska du normalt folkbokföra dig i det land du flyttar till. Du kan folkbokföra dig där från första dagen. Var du är folkbokförd har betydelse bland annat för var du är socialförsäkrad. Folkbokföring ger rätt till sjukvård där du bor.

Du anmäler flyttningen till Skatteverket, som avregistrerar dig från den svenska folkbokföringen.

Om du flyttar till Danmark, Finland, Island eller Norge är det inflyttningslandets bestämmelser som avgör om du ska skriva dig i landet.

Kontakta också Försäkringskassan för att få veta vilka eventuella intyg eller blanketter du behöver ta med dig.

Om du är statsanställd och utsänd till ett annat land för att arbeta i svenska statens tjänst gäller inte reglerna om att du måste avregistrera dig i Sverige när du flyttar utomlands.

Skatteverket - Flytta utomlands
Försäkringskassan - Flytta utomlands

Du behåller ditt svenska medborgarskap

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om du flyttar till ett annat EU-land och folkbokför dig där.

Betala skatt där du arbetar

Grundregeln är att du betalar skatt i det land du bor och tjänar pengar. Du ska inte behöva betala skatt i två länder för samma inkomst. Det regleras i de avtal om dubbelbeskattning som finns mellan Sverige och de flesta av EES-länderna. I Sverige kan du kontakta Skatteverket för information om regler för dubbelbeskattning.

Skatteverket - Undvika dubbelbeskattning

Rösta i val

När du flyttar till ett annat EU-land får du fortfarande rösta i riksdagsvalet, men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige.

Du blir automatiskt införd i röstlängden om du är svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen. Om du flyttar från Sverige står du kvar i röstlängden i tio år från utflyttningsdagen. Om du vill vara kvar i röstlängden efter de första tio åren måste du anmäla detta till Skatteverket.

Som medborgare i ett EU-land är du också EU-medborgare. Det ger dig rätt att rösta:

  • i valet till Europaparlamentet i det land du är folkbokförd
  • i kommunala val i landet

Du kan behöva anmäla dig till röstlängden i det land du bor.

EU-medborgarskap ger rösträtt och rätt att resa fritt
Skatteverket - Rösta i svenska val

Ordförklaringar

EU-medborgare

Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet.

Läs mer om EU-medborgare

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet
Senast uppdaterad: 2016-03-17

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.