Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Leva som pensionär i EU

Som pensionär har du möjlighet att bosätta dig i andra EU-länder om du är svensk medborgare. Där kan du få din svenska, intjänade pension utbetald. Du har samma rätt till vård som landets egna medborgare.

Som medborgare i ett EU-land

  • Har du rätt att flytta till ett annat EU-land som pensionär.
  • Kan du också flytta till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
  • Får du pensionen utbetald i det land du bor.

När du går i pension har du som svensk medborgare rätt att flytta till ett annat EU-land.

Du får ta med din pension från Sverige och ska ansöka om att få pensionen utbetald till ditt nya land. Tänk på att valutaförändringar påverkar pensionens storlek och att du alltså inte självklart kommer att få ut samma summa vid varje utbetalning.

Pensionsmyndigheten - Planera att flytta från Sverige

Familjen får flytta med

Din närmaste familj kan flytta med dig. Som närmaste familj räknas:

  • man eller hustru
  • registrerad partner (i den mån landet likställer det med äktenskap)
  • era barn under 21 år eller som är ekonomiskt beroende av er
  • föräldrar och svärföräldrar.

Din man, hustru eller partner och dina barn har rätt arbeta och starta företag i det nya landet.

Om dina familjemedlemmar inte är medborgare i ett EU-land ska det nya hemlandet utfärda ett särskilt uppehållskort för dem. Landet kan kräva inresevisum för familjemedlemmar som är medborgare i vissa länder utanför EU.

Betala skatt i Sverige

Om du får din pension från Sverige och har så kallad väsentlig anknytning till Sverige, är det till Sverige du ska betala skatt. Väsentlig anknytning kan du ha om du vistas i Sverige mer än sex månader om året. Då gäller vanliga regler för statlig och kommunal inkomstskatt.

Om även ditt nya hemland tar ut skatt på pensionen kan du i din deklaration begära att den utländska skatten räknas av från den svenska. Du ska bara behöva skatta för inkomster i ett land. Reglerna för detta finns i dubbelbeskattningsavtal som Sverige har med många EU-länder.

Om du inte har väsentlig anknytning till Sverige betalar du så kallad särskild inkomstskatt på din svenska pension. Den som betalar ut pensionen ska göra skatteavdraget. Du ansöker om särskild inkomstskatt hos Skatteverket.

Skatteverket - Särskild inkomstskatt för pensionärer som bor utomlands

Sjukvård i ditt nya hemland

Lever du som pensionär i ett annat EU-land, har du rätt till vård på samma villkor som det landets medborgare. Om Sverige betalar ut din allmänna pension, betalar den svenska staten också ett särskilt belopp till landet där du bor.

Beloppet ska täcka din sjukvård inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet i ditt nya hemland. Försäkringssystemet i ditt nya hemland gäller alltså för dig. Det innebär att du blir utskriven ur ditt tidigare hemlands sjukförsäkringssystem.

Försäkringsskyddet i det nya hemlandet omfattar också din familj.

Försäkringskassan har mer information om rätt till sjukvård utomlands.

Försäkringskassan – Pensionär bosatt utomlands

Sjukvård när du besöker Sverige och andra EU-länder

Om du lever som pensionär i ett annat EU-land och ska åka och hälsa på hemma i Sverige, kan du ha rätt till vård för samma patientavgift som de som bor i Sverige. Du måste dock ha med dig ett intyg från Försäkringskassan. Om du reser till andra EU-länder har du rätt till nödvändig vård om du visar upp det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet).

Försäkringskassan har information om det Europeiska sjukförsäkringskortet.

Försäkringskassan – Pensionär bosatt utomlands

Pension från flera länder

Om du har tjänat in din pension i fler olika länder ska varje land betala ut en proportionellt beräknad pension.

Tänk på att kompletterande tjänstepensioner inte räknas med. Däremot har EU regler som ska skydda utbetalningarna av sådana pensioner även om man flyttar till ett annat EU-land.

EU-kommissionen – så beräknas pensionen

Gå i pension i ett annat EU-land

Om du har bott fem år i ett EU-land kan du få permanent uppehållsrätt, det betyder att du kan bo kvar även när du blir pensionär.

Under vissa förutsättningar kan du få stanna som pensionär även om du har varit i landet kortare tid än fem år. Det gäller till exempel om du har bott i landet i minst tre år i följd och haft en anställning där i minst tolv månader innan du tar ut ålderspension.

Om du uppfyller kraven har du rätt till samma sociala och skattemässiga förmåner som medborgarna i landet. Du går i pension enligt de regler som gäller i landet.

Även dina familjemedlemmar har rätt att stanna kvar i landet.

Ditt Europa - Pensionärer

Medborgare i land utanför EU

Om du bor i Sverige men är medborgare i ett land utanför EU (undantaget Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) omfattas du inte av EU-reglerna om rätt att flytta som pensionär. Vill du flytta måste du ansöka om uppehållstillstånd enligt de regler som gäller i landet du vill flytta till.

Om du har bott i fem år i ett EU-land, till exempel Sverige, kan du få status som så kallad varaktigt bosatt. I Sverige vänder du dig till Migrationsverket för att få den statusen.

Varaktigt bosatta har större möjlighet att flytta till ett annat EU-land. Har du tjänat in pension i ett eller flera EU-länder har du rätt att lägga ihop och få den utbetald om du bosätter dig i ett annat EU-land.

Kontakta ambassaden för det landet du vill flytta till så får du mer information om vad som gäller.

Migrationsverket
Eniro – Ambassader

Senast uppdaterad: 2016-03-17

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.