Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Hand med penna som skriver under namnlista. Foto: Melker Dahlstrand.

Påverka EU

Det finns flera vägar för att påverka EU. Till exempel kan du lämna synpunkter på förslag från EU-kommissionen eller kontakta ledamöter i Europaparlamentet.

EU-kommissionen vill ha synpunkter

EU-kommissionen publicerar diskussionsdokument och handlingsplaner för att få in synpunkter på vilken politik den ska bedriva. Vanligen kan både aktörer som direkt berörs av förslagen och allmänheten komma med synpunkter under dessa så kallade öppna samråd.

EU-kommissionen - Din röst i Europa

Påverka Europaparlamentet

Om du vill att Europaparlamentet ska ta upp en viss fråga finns det två möjligheter. Du kan antingen skriva direkt till en Europaparlamentariker eller till ett särskilt utskott för synpunkter från medborgarna. Frågan kan gälla enbart dig själv eller ha allmänt intresse.

Svenska EU-parlamentariker
Europaparlamentet - Framställningar
Europaparlamentet - Utskott för framställningar

Påverka ministerrådet och EU-ländernas regeringar

Om du vill påverka EU-ländernas regeringar och ministerrådets förhandlingar kan du kontakta tjänstemän i ministerrådets olika arbetsgrupper och kommittéer som förbereder ministerrådets beslut.

Ministerrådet - Rådets förberedande organ
Regeringen - Kontakt

Europeiska medborgarinitiativet

En miljon EU-medborgare kan tillsammans lägga ett medborgarinitiativ och uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Kraven för initiativet är i korthet:

  • Minst en miljon undertecknare.
  • Undertecknarna ska komma från minst en fjärdedel av EU:s medlemsländer.
  • Ett minsta antal underskrifter per land. För Sverige krävs minst 15 000 underskrifter.
  • Den som skriver under ett initiativ ska vara EU-medborgare och vara gammal nog att få rösta i val till Europaparlamentet.
  • Namninsamlingen får pågå i högst ett år.

EU-kommissionen - Medborgarinitiativet

Namninsamlingen ska registreras hos EU-kommissionen, som har två månader på sig att kontrollera att initiativet uppfyller de krav som ställs. Det handlar till exempel om att EU har rätt att lagstifta i frågan. Därefter kan namninsamlingen börja. Tre månader efter det att kommissionen har tagit emot namninsamlingen ska den redogöra för sina slutsatser och eventuella lagförslag. Kommissionen är inte skyldig att lägga fram ett konkret lagförslag som grundar sig på medborgarinitiativet, men om den inte gör det ska den förklara varför.

Hitta andra som tycker som du

För att kunna påverka EU kan du samarbeta med andra personer eller organisationer som vill samma sak som du. Det finns en mängd olika organisationer som försöker påverka EU.

Många svenska organisationer och företag ingår i europeiska paraplyorganisationer för att bedriva lobbying och påverka EU.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

EU-medborgare

Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet.

Läs mer om EU-medborgare

Europaparlamentariker

Ledamöterna i Europaparlamentet kallas Europaparlamentariker eller EU-parlamentariker. De väljs vart femte år i allmänna val i EU:s alla medlemsländer.

Läs mer om Europaparlamentariker

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2017-08-21

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.