Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Söka EU-stöd till projekt

EU ger ekonomiskt stöd till projekt inom många områden. Men varje projekt måste uppfylla vissa krav för att få pengar.

EU stödjer samarbete mellan länder

  • EU-stöd går till samarbetsprojekt mellan flera EU-länder.
  • Vissa stöd går till projekt i enskilda länder.
  • Privatpersoner kan inte få bidrag från EU.

EU ger stöd och bidrag till projekt inom många olika slags verksamheter. Några exempel är landsbygdsutveckling, innovation och forskning, kultur och folkhälsoprojekt. EU ger också bidrag till projekt som bygger på ett samarbete mellan deltagare i flera EU-länder. Projekten ska bidra till utveckling i flera länder och ha en så kallad ”europeisk dimension”.

EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige

Planerar du ett projekt som bara ska bedrivas i Sverige utan samarbete med andra länder? Det finns vissa EU-stöd som går att söka för sådana projekt. Det är framför allt stöd via EU:s regionalfond, EU:s socialfond och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Regionalfonden ska vara ett stöd för projekt som främjar regional tillväxt och sysselsättning i EU:s medlemsländer, medan socialfonden stödjer bland annat kompetensutveckling på arbetsplatser och projekt som underlättar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Jordbruksstödet går till lantbrukare och till att utveckla landsbygden.

EU-fonder - EU-program i Sverige   

Privatpersoner kan inte få EU-stöd

Som privatperson kan du inte få direkta ekonomiska stöd från EU. Privatpersoner kan däremot delta i ett EU-projekt som drivs av exempelvis en organisation, skola eller arbetsgivare.

Ett projekt kan normalt aldrig få 100 procent av sin finansiering från EU. I allmänhet måste ett projekt ha annan finansiering, exempelvis från en kommun eller en förening.

Skaffa dig en överblick

Vill du skaffa dig en överblick över vilka EU-stöd som finns följer här några tips.

EU-kommissionen har samlat information på sin webbplats om aktuella EU-program och fonder inom olika politikområden för perioden 2014-2020. Via länkar på deras sida kan du nå webbplatser för respektive område.

EU-kommissionen - EU-stöd

EU-samordnare i kommunen

Många kommuner har en EU-samordnare eller en person som ansvarar för de internationella kontakterna. Hen känner till vilka stöd som är aktuella för kommunen och eventuellt i vilka av dessa kommunen redan deltar. EU-samordnare går att nå via kommunens växel. 

Kontaktpunkt för företagare - Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att dra nytta av EU:s inre marknad. Företagare kan vända sig till något av nätverkets kontor för att få

  • information och rådgivning om EU-regler och EU-finansiering
  • förmedling av affärskontakter inom EU och övriga världen
  • service vid samarbeten inom teknik och forskning.

Enterprise Europe Network 

Svenska myndigheter kan ofta hjälpa till

Många av EU-stöden hanteras av myndigheter i medlemsländerna. Det innebär att svenska myndigheter kan informera om de EU-stöd som finns inom de egna ämnesområdena.

Här följer exempel på myndigheter som informerar om EU-stöd:

Arbetsliv och kompetensutveckling
ESF-rådet Socialfonden 2014-2020

Asyl, migration och integration
Migrationsverket - starta projekt

Energi
Energimyndigheten

Film- och tv-produktion 
Filminstitutet – Kreativa Europa

Fiskeristöd  
Jordbruksverket – Fiskeristöd 

Forskning och innovation
Vinnova – Horisont 2020

Företag (små och medelstora)  
Tillväxtverket – COSME

Hälsofrågor
Folkhälsomyndigheten – Hälsa för tillväxt 2014-2020

Jordbruks- och landsbygdsstöd  
Jordbruksverket – Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Kultursamarbete  
Kulturrådet – EU-stöd till kultur

Lokalt ledd utveckling genom Leader
Jordbruksverket - lokalt ledd utveckling 

Miljö 
Naturvårdsverket – EU:s miljöprogram Life+

Regional tillväxt
Tillväxtverket – Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020

Regionalt samarbete med andra EU-länder
De europeiska territoriella samarbetsprogrammen

Utbildningsområdet
Universitets- och högskolerådet - Erasmus+

Ungdomsprojekt
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorOrdförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen
Senast uppdaterad: 2016-03-23

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.