Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Handel med länder utanför EU

EU är en tullunion och har ensamrätt på att bestämma vilken handelspolitik som EU ska föra mot länder i andra delar av världen. Enskilda EU-länder får inte teckna egna handelsavtal.

Beslut om handel

  • EU-länderna stiftar gemensamma lagar som alla måste följa.
  • Ett enskilt medlemsland kan inte lagstifta.

EU:s makt varierar

EU är världens största handelspartner och spelar en viktig roll för den globala ekonomiska utvecklingen. EU-länderna står för ungefär 16 procent av världens samlade export och import.

Gemensamma tullar mot omvärlden

EU är en tullunion. Det innebär att länderna har avskaffat tullar och andra handelshinder mellan sig. EU-länderna har också skapat gemensamma tullar mot länder utanför unionen.

Tullunionen omfattar EU-länderna, Andorra, Monaco, Turkiet och San Marino. Färöarna, Grönland och de nordafrikanska enklaverna Ceuta och Melilla ingår inte i tullunionen.

EU bestämmer över handeln

EU:s handelspolitik ska utveckla världshandeln, gradvis avskaffa handelshinder samt bidra till att sänka tullarna mellan världens länder.

EU har ensamrätt på att besluta om handelspolitiken och att förhandla fram internationella handelsavtal. Enskilda EU-länder får inte teckna egna handelsavtal.

Ministerrådet beslutar om internationella handelsavtal för unionens räkning. EU-kommissionen sköter förhandlingarna om avtalen enligt instruktioner från rådet.

Kontroll av importvaror

EU använder en mängd olika åtgärder för att styra den gemensamma handelspolitiken. Bland de viktigaste är:

  • EU:s gemensamma tulltaxa för varor.
  • Kontroll av produktsäkerhet för varor från andra länder.
  • Export- och importregler för att styra volymen av varor.
  • Skydd mot prisdumpning av varor i EU, det vill säga skydd mot att varor säljs till lägre priser än på hemmamarknaden utanför EU. EU kan införa så kallade antidumpningsåtgärder för att hindra att billiga varor från länder utanför EU skadar producenter i EU.
  • Skydd mot subventioner.

Utvecklingsländer kan dra fördel av EU:s så kallade allmänna preferenssystem (GSP) som bland annat ger tullförmåner och ska stimulera en hållbar utveckling.

Globala regler för handelspolitiken

Handeln mellan världens länder regleras genom en mängd olika avtal och samarbetsorganisationer. EU och medlemsländerna är till exempel medlemmar i WTO som är den mest inflytelserika världshandelsorganisationen. Inom WTO har länderna kommit överens om generella avtal för världshandeln och en mekanism för att lösa handelstvister.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-06-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.