Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EES-avtalet ger frihandel åt fler länder

Det finns länder utanför EU som kan sälja varor och tjänster utan tullar inom EU. Norge, Island och Liechtenstein ingår tillsammans med EU i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Området är ett frihandelsområde.

EES-länder

 • EU-länderna samt
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge

EES-avtalet är ett frihandelsavtal som gäller för EU-länderna och Island, Liechtenstein, Norge. Schweiz har ett enskilt avtal med EU. Avtalen ger företag i de deltagande länderna tillträde till EU:s inre marknad.

Inom den inre marknaden råder fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Den fria rörligheten för varor gäller bara för varor med ursprung inom EES.

Inga tullar inom EES-området

EES-avtalet har avskaffat tullar och andra handelshinder för nästan alla slags varor mellan de deltagande länderna. Varor som säljs i ett EES-land ska även kunna säljas i de andra länderna. Varor som får handlas fritt inom EES är till exempel:

 • kemikalier
 • byggnadsmaterial
 • kosmetika
 • elektroniska produkter
 • hushållsapparater
 • IT/telekom/datorer
 • maskiner
 • motorfordon och traktorer

EES-avtalet innehåller också gemensamma regler för offentlig upphandling, konkurrensregler och transportpolitik, samt samarbete kring miljöskydd, konsumentskydd, forskning och utveckling, utbildning, sociala frågor (arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet), bolagsrätt, statistik, kultur och turism.

EES-avtalet gäller inte för jordbrukspolitiken. Det finns dock särskilda avtal om fiske och handel med jordbruksprodukter.

EES-kommittén beslutar om EU-lagar

Inom EES finns två olika beslutsorgan. Det ena är EES-rådet, där ministrar från EES-ländernas möts minst två gånger per år. Rådet utformar riktlinjer för EES-kommittén. EES-kommittén har till uppgift att anpassa EES-ländernas lagstiftning enligt avtalet. Kommitténs beslut blir inte bindande innan de har godkänts av EES-länderna, vilket vanligtvis sker i respektive lands parlament.

Senast uppdaterad: 2016-06-20

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.