Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

U-länder får betala lägre tullar till EU

Utvecklingsländer har möjlighet att exportera industrivaror och jordbruksvaror till EU till lägre tullar än vad industriländerna kan. Världens minst utvecklade länder får dessutom exportera alla varor utom vapen och ammunition tullfritt till EU.

Världshandelsorganisationen WTO har en grundläggande princip som innebär att varje fördel, till exempel en sänkning av tullen för en viss vara, som något WTO-land ger till ett annat WTO-land omedelbart ska gälla alla övriga WTO-länder. Detta kallas för principen om mest gynnad nation (MGN). Syftet är att länder inte ska diskrimineras i världshandeln.

För att underlätta utvecklingsländernas export till industriländerna tillåter dock WTO undantag från denna princip. Ett så kallat generellt preferenssystem (GSP) innebär att ett eller flera industriländer åtar sig att ensidigt införa förmånligare villkor för utvecklingsländerna än reglerna i vanliga fall tillåter. Det innebär alltså att exporten från utvecklingsländerna gynnas jämfört med exporten från andra industriländer.

Från sänkta tullar till tullfrihet 

EU införde sitt första preferenssystem 1971. I dagsläget omfattas ungefär 90 länder och territorier av systemet. Det nuvarande GSP-systemet regleras av en förordning som gäller åren 2014-2023.

GSP-systemet består av tre separata delar:

  • Allmänna tullförmåner för de utvecklingsländer som omfattas av GSP (kallat standard-GSP)
  • Tullförmåner för särskilt sårbara länder som arbetar för gott styre och hållbar utveckling (GSP+)
  • Tullfrihet för de minst utvecklade länderna (EBA - "Allt utom vapen")

Standard-GSP ger allmänna tullförmåner till u-länder

Produkter från de utvecklingsländer som omfattas av EU:s GSP får olika stor tullättnader beroende på produktionen inom EU. I den förordning som reglerar GSP har produkterna delats in i känsliga och icke-känsliga kategorier.

Icke-känsliga produkter från GSP-länder är helt befriade från tullar vid export till EU. Känsliga produkter från GSP-länder får en sänkning av tullsatsen. För övriga produkter, som inte omfattas av GSP-systemet, måste även GSP-länderna betala samma tullsats som industriländer.

Ytterligare tullättnader för särskilt sårbara länder (GSP+)

Ett utvecklingsland som omfattas av GSP+ kan beviljas ytterligare tullättnader eller tullfrihet för de flesta varor som ingår i systemet. Ett villkor är att landet kan klassificeras som ett sårbart land och har godkänt och infört vissa internationella konventioner om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och gott styre.

Tullfrihet för allt utom vapen för de fattigaste länderna

”Allt utom vapen” (EBA, Everything But Arms) riktar sig till de cirka 50 länder som FN betecknar som världens minst utvecklade. Beslutet ger dessa länder tullfrihet för export av alla varor utom vapen och ammunition. EBA är, till skillnad från de andra delarna av GSP, inte tidsbegränsat.

Skyddsklausuler mot brott och stor påverkan på marknaden

De tullförmåner som GSP ger kan helt eller delvis upphöra vid brott mot någon av de punkter som räknas upp i förordningen. Det kan gälla förekomst av barnarbete, export av varor som är tillverkade av fångar, brister i tullkontroll för att bekämpa export av narkotika, åsidosättande av EU:s ursprungsregler eller utfiskning av hotade fiskevatten.

GSP-systemet innehåller också skyddsklausuler som EU kan åberopa om importen från vissa u-länder skulle påverka marknadssituationen inom EU på ett dramatiskt sätt. Det gäller bland annat förändringar hos EU-producenternas marknadsandelar, produktion, lönsamhet, sysselsättning och priser.

 

 

Ordförklaringar

Förordning

Förordning är en typ av EU-lag. Förordningen gäller direkt efter beslut av EU och på samma sätt i alla EU-länder. Det behövs ingen egen lagstiftning i länderna.

Läs mer om Förordning
Senast uppdaterad: 2016-06-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.