Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kun EU päättää

Euroopan raati - huippukokkous EU-maitten johtajitten kans

Euroopan raati vettää pitemän aikataulun suuntaviivat EU:n yhteistyöle, mutta ei tehe yhtään päätöksiä EU-säänöistä. Huippukokkoukset tapahtuvat neljä kertaa vuoessa. Jos tarvithaan ekstra kokkouksia mennee järjestää.

Euroopan raati koostuu puhheenjohtajasta, EU-maitten valtion ja hallituksen päämiehet sekä komisjuunin puhheenjohtaja. Euroopan raati valittee oman puhheenjohtajan kahen ja puolen vuoen aikakaueksi.

Kuinkas se toimii kun EU tekkee päätöksiä?

Ruotti ja muut jäsenmaat päättävät yhteisesti uusista EU-säänöistä. Se merkittee ette Ruotti saattaa vaikuttaa EU:n päätökshiin, mutta tietyissä taphauksissa Ruotti häätyy kans seurata sellaisia EU-päätöksiä mitä Ruotti ei halua tehhä.

Näin se toimii kun Ruotti ja muut jäsenmaat tulevat sopimuksheen uusista EU-säänöistä:

1. EU-komisjuuni tekkee uuen lakiehotuksen

EU-komisjuunin tehtävä on ette ehottaa uusia lakia. Kaikila jäsenmaila on yks eustaja komisjuunissa. Komisjunäärit pitävät kattoa EU:n parasta ja het ei ole jokhaisen maan eustajia.

2. Hallitus ja valtiopäivät ottavat kantaa

EU-komisjuuni lähättää omat ehotukset kaikile jäsenmaile. Ruottissa net menevät hallitukselle ja valtiopäivile. Hallitus ilmottaa valtiopäivät omasta mielipitheestä ehotuksista ja ottaa vasthaan valtiopäivän kannanotot. Se on hallitus joka puhhuu Ruottin puolesta.

3. Eurooppaparlamentti päättää

Eurooppaparlamentti on matkassa päättämässä EU:n uusista laista. Eustajat on valittu ylheisissä vaalissa ja 20 niistä on valittu Ruottissa.

Eurooppaparlamentti päättää yhessä ministerineuoston kans enimäksheen kaikissa kysymyksissä. Jossakin kysymyksissä Eurooppaparlamentti ei päätä. Se koskee esimerkiks EU:n ulkomaa- ja turvalisuuspulitiikkaa.

4. Ministerineuosto päättää

Ruottin hallitus ja kaikki muut EU-maitten hallitukset osalistuvat yhelä ministerilä EU:n ministerineuostossa. Ministerineuosto päättää uusista EU-laista.

Ruottin hallitus on etukätheen keskustellu ehotuksista valtiopäivitten kans.

5. Ruotti totheuttaa lain

Kun ministerineuosto on päättäny uuesta laista pittää Ruotti ja muut jäsenmaat totheuttaa lain. Välistä valtiopäivät tarttee muuttaa ruottin lakia sillä tavala ette lait on sovinossa EU:n uusitten laitten kans. Muissa taphauksissa EU:n lait jällaavat suorhaan.

Valtiopäivät tarkistavat

Paitti ette tarkistaa ja jättää mielipitheitä hallituksele valtiopäivälä on, kun kaikila parlamentilä muissa EU-maissa, kans yks muu tehtävä. Kun EU ehottaa uusia lakia tietyilä aloila jäsenmaitten parlamentit pitävät tarkistaa jos säänöt tarvithaan EU-tasola eli jos se on parempi ette jokhainen maa eriksheen päättää säänöistä. Tarkistus saattaa johtaa tuloksheen ette komisjuuni häätyy uuesti tarkistaa ommaa ehotusta.

Mitäs tapahtuu jos Ruotti ei seuraa EU:n sääntöjä?

EU-komisjuuni valvoo ette maat nouvattavat niitä lakia mitä EU on päättäny. Jos komisjuuni pittää ette Ruotti ei nouvata lakia komisjuuni saattaa tämmätä Ruottin EU-tuomioistuihmeen.

EU-tuomioistuimen tehtävä on sillon ette päättää jos Ruotti on rikkonu EU:n sääntöjä. Ruottin tuomioistuimet saattavat kans kääntyä EU-tuomioistuihmeen kysymyksillä kuinka EU:n säänöt pittää tulkata.

Jos pittää ette Ruotti eli joku maa ei seuraa EU:n sääntöjä sitä saattaa tehhä ilmotuksen siittä EU-komisjuunhiin.

EU-komisjuuni

  • Komisjunäärit pitävät kattoa koko EU:n parasta ja eikä net ole oman maan eustajia.
  • Jäsenmaitten hallitukset nimittävät EU-komisjuunin viieks vuoeks.
  • Eurooppaparlamentti pittää hyväksyä EU-komisjuunin.

Eurooppaparlamentti

  • Joka viies vuosi on vaalit Eurooppaparlamenthiin.
  • Kansalaiset jokhaisessa maassa äänestävät omia eustajia.
  • Maila joila on suuri väestö on enemän eustajia kun maila joila on pieni väestö.

Ministerineuosto

  • Se hallituksen ministeri joka on vastuussa kysymyksestä osalistuu ministerineuostossa. Jos päiväjärjestyksessä on esimerkiks miljöökysymyksiä se on miljööministeri joka on matkassa.
  • Enimäksheen ministerineuosto saattaa päättää kun enemistö on ehotuksen kannala. Joissakin kysymyksissä kaikki ministerit häätyvät olla yhtä mieltä ennen kun otethaan päätös.

EU-tuomioistuin

  • EU-tuomioistuimessa on yks tuomari joka EU-maasta.
  • Jäsenmaitten hallitukset nimittävät tuomarit kuueksi vuoeksi.
Senast uppdaterad: 2013-12-02

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.