Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad EU-länderna betalar och vad de får tillbaka

Medlemsländernas avgifter till EU bestäms genom förhandlingar mellan länderna. Generellt betalar större och rikare länder mer än mindre och fattigare länder. Bidragen och stöden som EU ger tillbaka till medlemsländerna kallas återflöde. Skillnaden mellan vad ett land betalar i avgift och vad landet får tillbaka kallas nettoflödet.

Polen och Ungern är de största nettomottagarna. Det innebär att de får tillbaka mest av EU-länderna i form av stöd och bidrag jämfört med vad de betalar i avgift till EU.

Tyskland och Frankrike är de största nettobetalarna, det vill säga de betalar mest i avgift till EU i jämförelse med vad de får tillbaka i form av stöd och bidrag. Sverige är sjunde största nettobetalare.

Störst avgift och mest bidrag

Tyskland, Frankrike och Italien  betalar mest i avgift till EU medan Malta, Cypern och Estland betalar minst.

Polen, Spanien och Frankrike får mest pengar i form av bidrag och stöd av EU. De EU-länder som får tillbaka minst pengar är Malta, Cypern och Luxemburg.

Storbritannien har rabatt på avgiften

Sedan 1984 har Storbritannien en rabatt på sin EU-avgift. Det innebär att landet får tillbaka cirka två tredjedelar av nettounderskottet av betalningarna till och från EU:s budget. Rabatten finansieras av övriga medlemsländer och benämns därför ibland Storbritannienavgift.

Storbritanniens dåvarande premiärminister Margaret Thatcher förhandlade till sig rabatten eftersom hon ansåg att Storbritannien, som då var EG:s tredje fattigaste land, fick tillbaka för lite i förhållande till landets höga avgift.

Vid den tiden användes merparten av EG:s budget till jordbruksstöd. Eftersom Storbritannien hade en jämförelsevis liten jordbrukssektor kunde landet inte tillgodogöra sig jordbruksstödet i samma utsträckning som de andra medlemsländerna.

Sverige har också rabatt på avgiften

Sverige och några andra nettobetalare har rabatt på EU-avgiften. Procentsatsen för den momsbaserade avgiften är lägre för Sverige, Nederländerna, Tyskland och Österrike. Sverige och Nederländerna har också fått en standardsänkning av sin BNI-avgift.

Medlemsländernas avgifter och återflöden 2014

Uppgifterna i tabellen är baserade på EU-kommissionens finansiella rapport för 2014. Den finansiella rapporten brukar publiceras under hösten.

Land

Avgift i miljoner euro

Återflöde* i miljoner euro

Nettoflöde i miljoner euro

Tyskland

29 143

11 278,6

-17 864,4

Frankrike

20 967,7

13 140,1

-7 827,6

Storbritannien

14 072,3

6835,4

-7 236,9

Nederländerna

8 372,7

1 918,6

-6 454,1

Italien

15 888,6

10 437,7

-5 450,9

Belgien

5 232,7

2 318,9

-2 913,8

Sverige

4 294,3

1 658,4

-2 635,9

Österrike

2 869,5

1 550,8

-1 318,7

Danmark

2 507,6

1 460,1

-1 047,5

Finland

1 904,1

1 034,5

-869,6

Irland

1 650,6

1 517

-133,6

 Luxemburg

 246,2

 320,8

 74,6

 Kroatien

 429,8

 575,2

 145,4

Malta

76,1

247,5

171,4

Cypern

160,6

362,9

202,3

Spanien

11 111

11 441,3

330,3

Estland

200,4

658,7

458,3

Slovenien

385

1 133,4

748,4

Lettland

270

1 053

783

Slovakien

720,2

1658,6

938,4

Litauen

384,7

1875,5

1 490,8

Bulgarien

460,5

2 243,2

1 782,7

 Tjeckien

 1 506,7

 4 361,8

 2 855,1

Portugal

1 747,9

4 909,4

3 161,5

Rumänien

1 458,9

5 923,6

4 464,7

Grekland

1 949,8

7 057,5

5 107,7

Ungern

995,8

6 605,1

5 609,3

Polen

3 954,6

17 406,3

13 451,7

Totalt

 139 743

127 055,7

-11 977,4

* Utöver återflödet till medlemsländerna tillkommer bland annat administrativa kostnader för EU:s institutioner samt utgifter till länder och regioner utanför EU:s geografiska område.

Ordförklaringar

Nettobetalare

Ett land som betalar mer i avgift till EU än vad landet får tillbaka i EU-stöd och bidrag.

Läs mer om Nettobetalare
Senast uppdaterad: 2015-12-04

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.