Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EG resultatet av utökat samarbete 1958

Det europeiska samarbetet utökades efter 1958. Då lades grunden för en gemensam marknad för varor, tjänster, kapital och personer samt en tullunion och en gemensam organisation för kärnkraftsfrågor. Samlingsnamnet för samarbetena blev Europeiska gemenskaperna (EG).

Gemensamma institutioner 1967

Institutionerna för de tre gemenskaperna slogs samman 1967, då det så kallade Fusionsfördraget började gälla. Europeiska gemenskaperna (EG) styrdes då av ett enda ministerråd, en kommission, en domstol och en parlamentarisk församling.

Under mitten av 1950-talet började de sex medlemsländerna i Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) samarbeta kring det ekonomiska och handelspolitiska området samt inom kärnenergiområdet. Resultatet blev två nya organisationer: Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

Tullunionen föds

EEG skulle omfatta en gemensam marknad, en tullunion och en gemensam handelspolitik. Marknaden inkluderade inte bara varor utan även tjänster, kapital och personer. Dessutom planerades för en gemensam jordbrukspolitik. Euratom skulle äga allt kärnbränsle och samordna medlemsländernas forskning och utveckling av kärnkraft .

I mars 1957 skrevs de två fördragen under i Rom: EEG-fördraget, även känt som Romfördraget, och Euratom-fördraget. Båda började gälla i januari 1958. Under perioden som följer börjar det europeiska samarbetet kallas för Europeiska gemenskaperna (EG).

Senast uppdaterad: 2016-11-03

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.