Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kort om EU:s institutioner

I Sverige har vi riksdag och regering. I EU finns EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Dessa tre EU-institutioner beslutar tillsammans om de allra flesta EU-lagarna. Men de har olika roller och uppgifter.

Sju institutioner

  • Europaparlamentet
  • Europeiska rådet
  • Ministerrådet
  • EU-kommissionen
  • EU-domstolen
  • Europeiska centralbanken
  • Revisionsrätten

Två rådgivande kommittéer

  • Regionkommittén
  • Ekonomiska och sociala kommittén

I EU-institutionerna arbetar de personer som fattar beslut inom EU. Det finns flera institutioner. De kan liknas vid riksdagen och regeringen i Sverige.

EU-kommissionen föreslår nya lagar

EU-kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya lagar. EU-kommissionen ska också genomföra det EU beslutar om eller kontrollera att medlemsländerna gör det.

EU-kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland. En kommissionär utses på fem år men kan avsättas om han eller hon missköter sig. Kommissionärerna ska inte tänka på sina länder utan på hela EU:s bästa när de arbetar med nya lagförslag. Kommissionen har sitt ”högkvarter” i Bryssel, men det finns lokala kontor i alla medlemsländer.

Europaparlamentet är folkvalt

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution. Medborgarna i EU-länderna har röstat fram de 751 ledamöterna i allmänna val. Ledamöternas uppgift är att lagstifta tillsammans med ministerrådet. De ska även besluta om EU:s budget.

En annan viktig uppgift för Europaparlamentet är att kontrollera och godkänna EU-kommissionen. Om kommissionen missköter sitt jobb kan Europaparlamentet rösta om att den måste avgå.

Ledamöterna i Europaparlamentet arbetar på uppdrag av sina väljare. De väljs för fem år.

Europaparlamentet finns i Strasbourg i Frankrike. Där samlas hela parlamentet ungefär en vecka i månaden för debatter och omröstningar. De andra veckorna är ledamöterna oftast i Bryssel och har utskotts- och partimöten.

Ministerrådet samlar ministrar från alla medlemsländerna

I ministerrådet sitter ministrar från varje medlemsland, olika ministrar beroende på vad det är för fråga. Om dagens ämne är jordbruksfrågor så är det jordbruksministrarna som möts och om det handlar om utrikespolitik är det utrikesministrarna. De möts oftast i Bryssel. Ministrarna representerar sina medlemsländer när de träffar sina kolleger för förhandlingar.

Europeiska rådet pekar ut framtiden

När Sveriges statsminister möter de andra stats- och regeringscheferna inom EU kallas det Europeiska rådet. De möts ungefär två gånger per halvår i Bryssel. Deras huvudsakliga uppgift är att blicka framåt och fatta beslut om vad EU ska göra och inte göra i framtiden.

Europeiska rådet leds av en fast ordförande som inte representerar något av medlemsländerna. Han heter Donald Tusk och kommer från Polen. Han har valts på två och ett halvt år.

EU-domstolen reder ut tvister

EU har också en domstol för att avgöra tvister mellan EU och medlemsländerna och ibland mellan medlemsländerna. EU-domstolens viktigaste uppgift är att se till att både EU-institutioner och EU-länder följer EU:s grundlagar, de så kallade fördragen.

I domstolen sitter en domare från varje medlemsland.

Privatpersoner kan inte överklaga till EU-domstolen. I stället är alla domstolar i medlemsländerna skyldiga att ta hänsyn till EU-lagarna när de dömer.

Centralbank med koll på inflationen

ECB eller den Europeiska centralbanken är ansvarig för att inflationen inte stiger för mycket. ECB är den enda bank som får ge ut euro och fungerar som en centralbank för euroländerna.

Revisionsrätten har till uppgift att granska EU:s inkomster och utgifter. I revisionsrätten sitter en ledamot från varje medlemsland.

Rådgivare i regionala och sociala frågor

Förutom de sju institutionerna har EU också två rådgivande kommittéer: Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén. I Regionkommittén sitter lokalpolitiker från medlemsländerna. I Ekonomiska och sociala kommittén finns representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och andra intresseorganisationer. Deras uppgift är att kommentera och föreslå ändringar i EU-lagförslagen utifrån sina perspektiv.

EU:s byråer och organ

I flera städer runt om i Europa har EU så kallade organ eller byråer. I Stockholm finns till exempel Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomark, ECDC. Det finns ett trettiotal byråer.

Ordförklaringar

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB) är gemensam centralbank för de länder som har infört euro som valuta. ECB:s uppgift är att hålla inflationen på en låg nivå.

Läs mer om Europeiska centralbanken

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Revisionsrätten

Revisionsrätten har till uppgift att granska EU:s inkomster och utgifter och se till att de förvaltas på ett korrekt sätt. I revisionsrätten ingår en ledamot från varje medlemsland.

Läs mer om Revisionsrätten
Senast uppdaterad: 2016-05-11

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.