Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ministerrådet lagstiftar och samordnar

Ministerrådets huvuduppgift är att lagstifta, oftast tillsammans med Europaparlamentet. Rådet fattar bindande beslut som gäller i hela EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. Ministerrådet ska också samordna EU:s politik inom några områden, som till exempel sysselsättning och socialpolitik.

Kvalificerad majoritet

  • 55 procent av EU-länderna, det vill säga 16 av 28 länder.
  • 65 procent av EU:s befolkning.

Fyra länder eller fler som har minst 35 procent av EU:s befolkning kan tillsammans blockera ett beslut.

I de allra flesta frågorna beslutar ministerrådet med kvalificerad majoritet men i en del frågor krävs enhällighet, det vill säga att alla medlemsländer måste vara eniga om beslutet. Vad som gäller för olika politikområden står i EU:s fördrag.

Ministerrådet röstar sällan

I praktiken försöker ministerrådet ofta nå konsensus, det vill säga enighet i en fråga. Det är sällan ministerrådet verkligen formellt röstar i frågor men alla runt förhandlingsbordet är medvetna om vilka regler som gäller för att ett förslag ska få tillräckligt stöd och vilka som stödjer förslaget.

Kvalificerad majoritet - förslag från EU-kommissionen

För att ministerrådet ska godkänna ett förslag, till exempel ett lagförslag från EU-kommissionen, krävs i de flesta fall stöd från en kvalificerad majoritet av rådets medlemmar. Ibland kallas det dubbel majoritet. Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag i rådet behöver stöd från minst 55 procent av medlemsländerna, samtidigt som dessa tillsammans motsvarar minst 65 procent av hela befolkningen i EU. 55 procent av medlemsländerna är idag detsamma som 16 av 28 länder.

Dessa regler gäller för de allra flesta lagförslagen i EU, som kommer från EU-kommissionen och från EU:s höga representant, som också kallas EU:s utrikesminister.

Fyra EU-länder eller fler som har minst 35 procent av EU:s totala befolkning kan stoppa ett beslut. De utgör då en så kallad blockerande minoritet.

Kvalificerad majoritet - förslag från medlemsländerna

I en del frågor som handlar om straffrätt och polissamarbete kan även medlemsländerna lägga fram förslag till ministerrådet och Europaparlamentet. Det krävs att minst en fjärdedel av medlemsländerna står bakom förslaget för att rådet ska ta upp det.

Rådet godkänner ett förslag om minst 72 procent av länderna röstar ja och deras befolkning utgör minst 65 procent av EU:s totala befolkning.

Enhällighet i ministerrådet

När rådet beslutar om vissa frågor krävs enhällighet, det vill säga att alla är eniga. Beslut som kräver enhällighet i ministerrådet är bland annat beslut om samarbete mellan polismyndigheter, harmonisering av indirekta skatter, beslut om EU:s egna medel och åtgärder om pass och id-kort.

Beslut som fattas inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kräver också enhällighet.

Samordnar utrikes- och säkerhetspolitiken

Ministerrådet samordnar den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den höga representanten, Federica Mogherini, leder arbetet i rådet för utrikes frågor. Det är hon som för EU:s talan gentemot andra länder och organisationer, efter samråd i arbetsgrupper och med ministrarna.

Samordnar områden där medlemsländerna har huvudansvar

Ministerrådet samordnar och koordinerar också vissa samarbetsområden där medlemsländerna har huvudansvar för politiken. Detta kallas den öppna samordningsmetoden och innebär att ministerrådet sätter upp mål och riktlinjer för olika områden. EU-kommissionen fungerar som övervakare och kontrollerar att länderna uppfyller målen och anpassar sin politik efter riktlinjerna.

Den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och socialpolitiken är exempel på områden där den öppna samordningsmetoden används.

Ordförklaringar

Enhällighet

När ministerrådet beslutar med enhällighet innebär det att alla måste vara överens för att kunna fatta ett beslut. Om någon röstar emot förslaget går det inte igenom.

Läs mer om Enhällighet

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Kvalificerad majoritet

När ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet måste 55 procent av EU-länderna rösta för förslaget, det vill säga 16 av 28 länder. De länderna ska tillsammans motsvara minst 65 procent av EU:s befolkning.

Läs mer om Kvalificerad majoritet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Vid kvalificerad majoritet ska minst 16 av de länder som är för ett förslag ha 65 procent av den totala befolkningen i EU. För att stoppa ett förslag kan fyra länder eller fler gå samman i en så kallad blockerande minoritet. De måste då ha minst 35 procent av befolkningen i EU. Tabellen nedan visar hur stor andel av den sammanlagda befolkningen i EU som de olika EU-länderna har.

Land

Befolkning (Miljoner)

Procent av befolkningen i EU

Tyskland

81,09

15,93

Frankrike

66,35

13,04

Storbritannien

64,77

12,73

Italien

61,44

12,07

Spanien

46,44

9,12

Polen

38,01

7,47

Rumänien

19,86

3,9

Nederländerna

17,16

3,37

Belgien

11,26

2,21

Grekland

10,85

2,13

Tjeckien

10,42

2,05

Portugal

10,37

2,04

Ungern

9,86

1,94

Sverige

9,79

1,92

Österrike

8,58

1,69

Bulgarien

7,20

1,42

Danmark

5,65

1,11

Finland

5,47

1,08

Slovakien

5,40

1,06

Irland

4,63

0,91

Kroatien

4,23

0,83

Litauen

2,92

0,57

Slovenien

2,06

0,41

Lettland

1,99

0,39

Estland

1,31

0,26

Cypern

 0,85

 0,17

Luxemburg

0,56

0,11

Malta

0,43

0,08

Totalt

509

 

Tröskel för 65 procent

331

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-04

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.