Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ordförandelandet i EU leder och organiserar arbetet

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet. Andra halvåret 2017 är Estland ordförandeland, vilket innebär att landet leder och organiserar arbetet och sköter kontakterna med övriga EU-institutioner. Sverige var ordförande hösten 2009 och nästa gång blir våren 2023.

EU:s ordförandeländer till 2020

Varje medlemsland är ordförande för rådet i sex månader. Den nya perioden börjar alltid den 1 januari och den 1 juli.

  • 2017 Malta, Estland
  • 2018 Bulgarien, Österrike
  • 2019 Rumänien, Finland
  • 2020 Kroatien, Tyskland

Det är ministerrådet som bestämmer i vilken ordning länderna ska vara ordförande. Nuvarande turordning gäller fram till 2030.

Egna prioriteringar i programmet

Varje ordförandeskap presenterar ett program för sitt halvår. I programmet räknar ordförandelandet upp de frågor det vill prioritera. Sverige prioriterade som ordförandeland 2009 bland annat Östersjöstrategin. Men ordförandelandet måste lämna plats för oförutsedda händelser i sin planering, till exempel ekonomiska eller militära kriser i omvärlden som kräver snabba beslut från EU:s medlemsländer.

De tre länder som är ordförande efter varandra samarbetar i en trio. Det innebär att de också presenterar ett gemensamt så kallat 18-månadersprogram med övergripande prioriteringar.

Leda arbetet i rådet och driva det framåt

Ordförandelandets viktigaste uppgift är att leda och organisera arbetet i ministerrådet. Det är till exempel ordförandelandet som ska samordna arbetet, sätta ihop dagordningar och arbeta fram underlag till alla möten på olika nivåer. 

Ofta måste ordförandelandet förhandla och medla för att kunna presentera olika kompromissförslag. Ordförandelandet kan sällan driva en egen linje utan ska arbeta för att jämka samman övriga länders ståndpunkter.

Förhandla med andra EU-institutioner

Det är också ordförandelandets uppgift att föra ministerrådets talan mot andra EU-institutioner, som EU-kommissionen och Europaparlamentet. Det är ordförandelandet som sköter förhandlingarna när ministerrådet behöver förhandla med Europaparlamentet om kommande EU-lagstiftning.

I början av ordförandeskapshalvåret presenterar ordförandelandet sitt program i Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ordföranden samarbetar dessutom med kommissionen i vissa frågor. Detta gäller exempelvis inför förhandlingar om internationella handelsavtal. 

Ordförandelandets möjlighet att påverka

Den viktigaste uppgiften för ordförandelandet i EU är alltså att se till att samarbetet i ministerrådet fungerar. Till stor del handlar ordförandeskapet om att föra existerande frågor framåt eftersom de flesta frågor ärvs från tidigare ordförandeskap. Ungefär 80 procent av alla frågor som förs upp på agendan på rådsmötena är kopplade till tidigare beslut, kommissionsförslag och redan gjorda prioriteringar. Ordförandeskapets främsta uppgift är därför inte att driva sina egna frågor utan att se till att arbetet med existerande frågor går framåt så smidigt som möjligt.

Det är för de resterande delarna av agendan som ordförandelandets prioriteringar får störst betydelse. Dels kan ordförandelandet välja att ge redan existerande frågor på ministerrådets agenda mer eller mindre utrymme. Det kan till exempel röra sig om att ordföranden tar fram ett nytt kompromissförslag och arbetar aktivt med en fråga där länderna tidigare inte lyckats komma överens. Dels kan ordföranden ta fram helt nya förslag och initiativ som sedan diskuteras på ett toppmöte.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2017-07-05

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.