Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Brittiska flaggan och EU-flaggan utanför Europahuset i London. Foto: Europaparlamentet.
I fokus

Publicerad: 2016-06-23 Senast uppdaterad: 2017-01-25

Storbritannien röstade för att lämna EU

Den 23 juni förra året röstade det brittiska folket för att lämna EU. Innan Storbritannien och EU kan börja förhandla om utträdet måste det brittiska parlamentet ge sitt klartecken till regeringen. 

Britterna folkomröstade den 23 juni 2016 för att Storbritannien ska lämna EU, det som även kallas för Brexit. När alla röster räknats stod det klart att 51,9 procent röstade för att lämna EU och 48,1 procent för att stanna i unionen. Resultatet är rådgivande och inte bindande.

Parlamentet måste säga sitt först

I januari slog högsta domstolen i London fast att den brittiska regeringen behöver parlamentets godkännande för att kunna inleda ett utträde ur EU. Regeringen behöver dock inte få något godkännande av de lokala parlamenten i Nordirland, Skottland och Wales.

Den brittiska regeringen har meddelat att den ska besluta i linje med folkomröstningen men beslutet kan komma att dröja. I juli 2016 lämnade premiärminister David Cameron in sin avskedsansökan och det är nu Theresa May som är premiärminister. Vilket datum Storbritannien ska lämna EU bestäms i förhandlingar mellan Storbritannien och övriga EU-länder.

Regler för utträde i EU-fördraget

Hur förhandlingarna mellan Storbritannien och EU ska gå till regleras i EU-fördragets artikel 50. Där står det vad som gäller när ett medlemsland vill gå ur unionen.

Först och främst måste medlemslandet anmäla till Europeiska rådet att landet inte vill vara med i EU. Europeiska rådet ska då ta fram riktlinjer för det avtal som unionen ska förhandla fram med medlemslandet. Avtalet är tänkt att innehålla villkor för utträde, speciellt med tanke på medlemslandets framtida förbindelser med EU.

EU-regler slutar gälla i Storbritannien

Avtalet ska godkännas av Europaparlamentet och sedan ska ministerrådet, med kvalificerad majoritet, besluta om att ingå avtalet.

Att ett medlemsland går ur EU innebär konkret att EU-fördraget och fördraget om EU:s funktionssätt inte längre ska gälla för landet. Antingen ska det ske när utträdesavtalet träder i kraft eller, om det inte finns något avtal, två år efter landets anmälan om utträde.

Ordförklaringar

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Om folkomröstningen

51,9 procent röstade för att lämna EU och 48,1 procent röstade för att stanna. Valdeltagandet var 72 procent bland de 46,5 miljoner registrerade röstberättigade. Läs mer om resultatet på den brittiska valkommissionens webbplats:
 
The Electoral Commission – EU referendum count information (eng)

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.