Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU vill minska skillnader med hjälp av regionalpolitik

EU har avsatt ungefär en tredjedel av sin budget till regionalpolitik. Syftet med politiken är minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU.

EU:s regionalpolitik kallas också för sammanhållningspolitik. Den omfördelar resurser för att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan regionerna i EU. Regionalpolitiken ska också stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen. Den står för cirka en tredjedel av EU:s budget.

EU har två strukturfonder

EU har två så kallade strukturfonder, Regionalfonden och Socialfonden, som ska finansiera EU:s regionalpolitik. Strukturfonderna används för att finansiera projekt som ska utveckla EU:s regioner och förbättra situationen för utsatta grupper i samhället. Projekt som får stöd från fonderna ska ha en koppling till Europa 2020-strategin, som är en långsiktig plan för att skapa arbete och tillväxt i EU-länderna fram till år 2020.

Det är medlemsländernas myndigheter som till stor del beslutar om vilka projekt som ska få stöd, sköter utbetalningarna och gör uppföljningar av projekt.

Regionalfonden

Den regionala utvecklingsfonden (ERUF), kallad Regionalfonden, ska stödja utveckling och strukturell anpassning av regionala ekonomier som till exempel industriregioner på tillbakagång och regioner som utvecklas långsammare. Fonden ska bland annat prioritera stöd till  forskning, teknisk utveckling, små och medelstora företag och övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 

I Sverige är Tillväxtverket ansvarig myndighet och handlägger ansökningar och utbetalningar av stöd.

Socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) ska främja hög sysselsättning och skapa fler arbetstillfällen. Socialfonden stödjer därför projekt som syftar till kompetensutveckling i arbetslivet och projekt som ska hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden genom utbildning. Fonden stödjer även insatser för jämställdhet mellan män och kvinnor.

I Sverige är det Svenska ESF-rådet som ansvarar för Socialfondens verksamhet och handlägger ansökningar och utbetalningar av stöd.

Sammanhållningsfonden

Förutom de två strukturfonderna finns den så kallade Sammanhållningsfonden. Fonden kan ge ekonomiskt stöd till miljöprojekt och till infrastruktur på transportområdet. Stöd ur denna fond beviljas till länder där BNP per invånare är lägre än 90 procent av genomsnittet i EU.

Senast uppdaterad: 2016-05-03

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.