accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Illustration EU-valet 2019

EU-valet 2019

Söndag 26 maj

Söndagen den 26 maj var det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I EU-valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Om EU-valet

 • Det är val till Europaparlamentet vart femte år i alla EU-länder.
 • I Sverige var det Europaparlamentsval söndagen den 26 maj 2019.

Valresultatet i EU-valet

På valdagen gjorde kommunerna en preliminär räkning av rösterna i det svenska EU-valet. Därefter utförde länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Valmyndigheten har sedan fastställt det svenska valresultatet.

Valmyndigheten har information om resultatet av det svenska EU-valet. Europaparlamentet informerar om valresultaten i hela EU.

Viktiga datum efter EU-valet

 • 26 maj 2019

  26 maj – EU-val i Sverige

  När röstningen i EU-valet avslutats genomförde kommunerna en preliminär rösträkning. Sedan utförde länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Valresultatet visas på www.val.se.
 • 27 maj 2019

  27 maj – slutlig rösträkning påbörjad

  Länsstyrelserna började med den slutliga rösträkningen.
 • 2019

  27 maj – ledamöter börjar bilda grupper

  Från den 27 maj kan de nyvalda ledamöterna börja arbetet med att bilda politiska grupper i EU-parlamentet.
 • 31 maj 2019

  31 maj – Valmyndigheten fastställde valresultatet

  Fredag den 31 maj fastställde Valmyndigheten valresultatet i Sverige och de svenska ledamöterna och ersättarna utsågs.
 • 24 jun 2019

  24 juni – partigrupperna klara

  De politiska gruppernas sammansättning i Europaparlamentet ska vara klar och grupperna presenterar vilka ledamöter som ingår i vilka grupper.
 • 2 jul 2019

  2 juli – den nya mandatperioden börjar

  Det nyvalda Europaparlamentets mandatperiod börjar den andra juli med ett sammanträde i Strasbourg, Frankrike.
 • Juli – Europaparlamentet väljer kommissionens ordförande

  När stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet har föreslagit vem som ska bli EU-kommissionens ordförande röstar Europaparlamentet om den personen.
 • September och oktober – utfrågningar i utskotten

  De personer som föreslagits att bli EU-kommissionärer frågas ut av Europaparlamentets utskott.
 • Oktober – Europaparlamentet godkänner EU-kommissionen

  Europaparlamentet röstar om de kan godkänna hela den nya EU-kommissionen.
 • 1 nov 2019

  1 november – ny EU-kommission på plats

  Den 1 november ska den nya EU-kommissionen börja arbeta om allt går som planerat.

Efter EU-valet – vad händer nu?

Fredagen den 31 maj fastställde Valmyndigheten det svenska valresultatet och fördelade de svenska mandaten i Europaparlamentet.

Valmyndigheten räknade ut hur många mandat varje parti har fått utifrån rösterna och vilka av partiets kandidater som har valts in i det nya EU-parlamentet. Det var bara partier som fick över 4 procent av rösterna i valet som räknades. Partier som har mindre än 4 procent får inga mandat i Europaparlamentet.

Sverige har i nuläget 20 platser i Europaparlamentet. Om Storbritannien lämnar EU får Sverige ett mandat till och det blir 21 svenska mandat i parlamentet.

De nuvarande ledamöterna i Europaparlamentet har sin plats kvar fram till och med den 1 juli. Under tiden arbetar de nyvalda ledamöterna med att bilda politiska grupper inför den kommande mandatperioden.

2 juli – den nya mandatperioden börjar

Den 2 juli börjar den nya mandatperioden och det nya Europaparlamentet börjar sitt arbete med ett sammanträde i Strasbourg, Frankrike. Parlamentet börjar med att välja talman, som är den som leder arbetet i parlamentet. Sedan väljer ledamöterna vem som ska vara ordförande i utskotten och vilka utskott de ska arbeta i. De flesta ledamöter är med i ett utskott och är suppleant (ersättare) i ett annat.

Parlamentet har också i uppgift att godkänna den nya EU-kommissionens ordförande. Det är EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet som föreslår vem som ska bli EU-kommissionens ordförande, men parlamentet måste godkänna förslaget. Enligt EU:s fördrag ska ordförandens politiska åsikter likna dem som majoriteten i det nyvalda parlamentet har.

Den nya EU-kommissionen sätts ihop

När det är klart vem som blir ordförande för EU-kommissionen ska den personen tillsammans med EU-länderna sätta ihop ett förslag till hur den nya EU-kommissionen ska se ut. I Sverige är det regeringen som föreslår vem som ska bli EU-kommissionär från Sverige.

EU-kommissionens ordförande bestämmer tillsammans med regeringarna vem som ska ansvara för vad i kommissionen. De blivande kommissionärerna kallas sedan till utfrågningar i EU-parlamentets utskott, där de får svara på både muntliga och skriftliga frågor.

När alla har frågats ut ska ledamöterna i EU-parlamentet rösta om de kan godkänna hela den nya EU-kommissionen eller inte. De har i det här läget inte möjlighet att rösta om att inte godkänna enskilda ledamöter. Målsättningen är att den nya EU-kommissionen ska börja arbeta den 1 november 2019.

Många tjänster tillsätts efter ett EU-val

Efter ett val till Europaparlamentet är det många EU-tjänster som ska tillsättas med nya personer. Som nämnts ovan ska parlamentet välja en talman. EU-kommissionen ska ha en ordförande och en ledamot från varje medlemsland, totalt 28 stycken.

Europeiska rådet ska också ha en ordförande som leder och samordnar arbetet. Vidare ska en ny så kallad hög representant utses. Den höga representanten leder EU:s arbete med utrikes- och säkerhetspolitik och kallas också EU:s utrikesminister.

Din rätt att rösta

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val. Genom att rösta i valet till Europaparlamentet har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i EU-valet.

Så går EU-valet till

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Mer om att rösta i EU-valet

Film

3 snabba om EU-valet

Speltid 2 min

På vilket sätt angår EU de svenska väljarna? Vad är de nationella parlamentens roll i EU? Talman Andreas Norlén svarar på frågor om EU-valet.

Ladda ner

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Europaparlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Europaparlamentet har 751 ledamöter varav 20 stycken representerar Sveriges medborgare. Europaparlamentet har 751 ledamöter varav 20 stycken representerar Sveriges medborgare.
Tillsammans har väljare i de 28 EU-länderna röstat fram 751 ledamöter. De representerar väljarna i Europaparlamentet till 2019.

Antal ledamöter efter brexit

Storbritannien håller på att lämna EU (brexit). När det sker kommer antalet ledamöter att minskas till 705. Förhandlingar pågår mellan Storbritannien och EU om tidpunkt och villkor för utträdet.

De svenska ledamöterna 2014-2019

Under den senaste mandatperioden har 20 svenska ledamöter representerat Sveriges medborgare i Europaparlamentet. Genom Europaparlamentsvalet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Svenska Europaparlamentariker 2014–19 på Europaparlamentets webbplats

Sverige har 20 ledamöter i EU-parlamentet. Antal ledamöter beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland har som det största land i EU 96 ledamöter medan de minsta länderna har 6 ledamöter. Sverige har 20 ledamöter i EU-parlamentet. Antal ledamöter beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland har som det största land i EU 96 ledamöter medan de minsta länderna har 6 ledamöter.
EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, har 96 ledamöter i parlamentet. Cypern, Estland, Luxemburg och Malta väljer sex ledamöter, som är det minsta antalet.

Ledamöterna ingår i partigupper

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter.

I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger. De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten.

Europaparlamentet 2014-2019

Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet. Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet.
Mandatperioden 2014-2019 fanns åtta partigrupper och några partigruppslösa ledamöter i Europaparlamentet. Översikten visar partigruppernas placering i Europaparlamentet. Gränserna mellan partigrupperna i bilden är ungefärliga. Uppgifterna är från mars 2019.

Partigrupper och platser i Europaparlamentet 2014-2019

Det krävs minst 25 ledamöter från sju av EU:s 28 länder för att bilda en partigrupp.

 • GUE/NGL 52 platser 
  Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. Vänsterpartiet är med i denna grupp.
 • S&D 186 platser
  Progressiva förbundet av socialdemokrater i EU-parlamentet. Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ är med i denna grupp.
 • De Gröna/EFA 52 platser
  De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet är med i denna grupp.
 • ALDE 68 platser
  Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Liberalerna och Centerpartiet är med i denna grupp.
 • EPP 217 platser
  Europeiska folkpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna är med i denna grupp.
 • ECR 75 platser
  Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna är med i denna grupp.
 • EFDD 41 platser
  Frihet och direktdemokrati i Europa.
 • ENF 37 platser
  Nationernas och friheternas Europa.
 • GL 22 platser
  Grupplösa.

Uppgifterna om partigrupperna är från mars 2019. 

Aktuell information om partigruppernas sammansättning på Europaparlamentets webbplats

Antal ledamöter per land i Europaparlamentet

 • 96 Tyskland
 • 74 Frankrike
 • 73 Italien och Storbritannien
 • 54 Spanien
 • 51 Polen
 • 32 Rumänien
 • 26 Nederländerna
 • 21 Grekland, Belgien, Portugal, Tjeckien och Ungern
 • 20 Sverige
 • 18 Österrike
 • 17 Bulgarien
 • 13 Danmark och Finland
 • 11 Irland och Litauen
 • 8 Slovenien och Lettland
 • 6 Estland, Cypern, Luxemburg och Malta

Storbritannien håller på att lämna EU, brexit. När det sker kommer antalet ledamöter att minskas från 751 till 705.

Mer om EU-parlamentet och EU

EU angår dig

Lättläst och andra språk