Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vem är flykting enligt EU:s regler?

Vem räknas som flykting enligt EU:s regler?

EU:s regler för att avgöra vem som är flykting finns i det så kallade skyddsgrundsdirektivet.

Reglerna har sin grund i Genèvekonventionen som definierar flyktingar som personer som flytt sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Enligt konventionen utgör flyktingskäl grund för att bevilja asyl.

EU:s asylregler säger vilka som är flyktingar och därför ska få asyl. Förutom flyktingar i konventionens mening omfattas även personer med så kallat alternativt skydd av direktivet. Direktivet innehåller däremot inga regler om humanitära skäl.

Skyddsgrundsdirektivet beskriver bland annat vad som är förföljelse och under vilka omständigheter flyktingens hemland inte ska betraktas som säkert. Det finns även riktlinjer för hur EU-länderna ska bedöma olika fakta och omständigheter i ett asylfall.

Alla bestämmelser i direktivet är minimiregler. Inget hindrar ett medlemsland från att tillämpa generösare bestämmelser så länge de inte strider mot de gemensamma.

En uppdaterad version av skyddsgrundsdirektivet trädde i kraft i december 2013.

EU:s flykting- och asylpolitik

Senast uppdaterad: 2016-04-29
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU