Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Utländska böter i Sverige?

Om jag får böter i ett annat EU-land, kan dessa då krävas in i Sverige?

EU har gemensamma regler om erkännande och verkställighet av bötesstraff. Det innebär att om du gör dig skyldig till exempelvis en trafikförseelse i ett annat EU-land så kan det andra landet begära in böterna i Sverige.

EU-reglerna räknar upp ett antal brott, exempelvis skadegörelse, vägtrafikbrott och stöld, där EU-länderna kan få hjälp att begära in böterna. Då kan det verkställande landet inte ställa krav på så kallad dubbel straffbarhet, alltså att brottet även är straffbart i det landet.

Svenska myndigheter kan vägra att verkställa utländska bötesstraff om förövaren på grund av sin ålder inte är straffbar i Sverige, alltså om han eller hon är under 15 år.

Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet både för att verkställa ett utländskt bötesstraff i Sverige och för att begära in svenska böter från utlandet.

Brott och straff
Kronfogden - Internationellt

Senast uppdaterad: 2016-05-13
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU