Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad är den europeiska terminen?

EU har infört en så kallad europeisk planeringstermin för att samordna budgetarbetet i medlemsländerna. Syftet med terminen är att EU-kommissionen och ministerrådet ska kunna utvärdera både budgetåtgärder och strukturreformer i enskilda medlemsländer för att upptäcka problem i god tid.

Arbetet med terminen startar med att EU-kommissionen antar den årliga tillväxtöversikten vid årets slut. Översikten pekar ut ett antal prioriteringar för EU och medlemsländerna. På toppmötet i mars antar stats- och regeringscheferna riktlinjer och strategiska politiska råd för varje medlemsland med utgångspunkt i tillväxtöversikten. Det kan till exempel handla om makroekonomi och reformer för att minska arbetslösheten. Europeiska rådet ska också peka på kommande ekonomiska utmaningar.

I april lämnar varje medlemsland in sina budgetplaner, de så kallade stabilitets- och konvergensprogrammen, och förslag till reformer. EU-kommissionen gör en bedömning av de nationella förslagen. I juni och juli ger Europeiska rådet synpunkter till medlemsländerna inför arbetet med nästa års budgetar.

Arbetet med terminen är en del i reformen av EU:s regler om samordning av medlemsländernas ekonomiska politik som har sin grund i stabilitets- och tillväxtpakten. Att öka kraven på EU-ländernas budgetdisciplin är en viktig del i arbetet.

Den europeiska terminen antogs av ministerrådet den 7 september 2010 genom ett beslut att reformera uppförandekoden för stabilitets- och tillväxtpakten. Arbetet med den europeiska terminen började 2011.

EU-kommissionen - samordning i praktiken: Europeiska planeringsterminen

Senast uppdaterad: 2016-05-24
Hittar du inte svar på din fråga?Ställ en fråga om EU