accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Kollage med EU:s höga representant Josep Borrell, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Charles Michel mot färgad bakgrund. Kollage med EU:s höga representant Josep Borrell, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Charles Michel mot färgad bakgrund.

Europeiska rådet

Bestämmer EU:s inriktning

När Europeiska rådet har toppmöten träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer. Deras uppdrag är att komma överens om EU:s övergripande riktlinjer och prioriteringar. Trots att det inte är med och beslutar om nya EU-lagar har Europeiska rådet därmed ett stort inflytande på EU:s inriktning och politik. Sverige representeras av statsminister Stefan Löfven. Europeiska rådet har vanligen möten ungefär fyra gånger per år men kan träffas oftare om det behövs, till exempel vid kriser.

Europeiska rådet

  • bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik
  • består av de 27 EU-ländernas stats- och regeringschefer
  • har ingen lagstiftande funktion
  • har toppmöten i Bryssel ungefär fyra gånger per år, men kan träffas oftare om det behövs
  • leds sedan 1 december 2019 av ordföranden Charles Michel.

Europeiska rådets webbplats

Dags för toppmöte

Med EU:s framtid i fokus

Lästid 3 min

När Europeiska rådet håller toppmöten är uppdraget att komma överens om riktlinjer för EU:s utveckling och politik på längre sikt. Från Sveriges sida deltar statsminister Stefan Löfven. Han ska alltid informera riksdagen om mötenas innehåll.

Sveriges statsminister Stefan Löfven och Rumäniens president Klaus Iohannis skakar hand.

Sveriges statsminister Stefan Löfven och Rumäniens president Klaus Iohannis vid ett möte i Europeiska rådet i juni 2019. Foto: Europeiska unionen.

Utrikesfrågor, ekonomi och sysselsättning

I Europeiska rådet sitter de 27 EU-ländernas stats- och regeringschefer. Tillsammans har de ett stort inflytande över EU:s utveckling och politik. De ska nämligen komma överens och besluta om övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål inom bland annat EU:s utrikes- och försvarspolitik, ekonomiska politik och sysselsättningspolitik. Europeiska rådet är däremot inte med och beslutar om nya EU-lagar. Det hanterar inte heller detaljfrågor. Europeiska rådets möten kallas toppmöten och sådana hålls i Bryssel minst fyra gånger per år.
Europeiska rådet har stort inflytande på EU:s utveckling.

Slutsatser efter varje toppmöte

Efter varje möte presenteras Europeiska rådets beslut i form av slutsatser. I dessa slutsatser lyfts problem och utmaningar samt förslag till åtgärder eller mål som ska uppnås. Slutsatserna publiceras alltid på Europeiska rådets webbplats.
Slutsatserna lyfter fram åtgärder och mål.

Europeiska rådets slutsatser på Europeiska rådets webbplats

Statsministern rapporterar till riksdagen

Riksdagen ska ha inflytande över svensk EU-politik. Därför ska den svenska regeringen informera om och samråda med riksdagen om EU-frågor. Det går till så att statsminister Stefan Löfven alltid informerar riksdagen innan han deltar i Europeiska rådets toppmöten och även rapporterar tillbaka efter mötet.

Alla överens om besluten

När de 27 stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet fattar beslut om prioriteringar och riktlinjer gör de vanligen det när alla är överens om beslutet. Det kallas för att fatta beslut genom konsensus. I vissa särskilda fall kan Europeiska rådet också ta beslut om en majoritet av gruppen är för beslutet.
Europeiska rådet är oftast överens om besluten.

Så beslutar EU

Extrainsatta möten vid kriser

Ibland håller Europeiska rådet extrainsatta toppmöten, till exempel under flyktingkrisen hösten 2015 eller coronapandemin 2020. Europeiska rådet har också hållit extra möten i samband med förhandlingarna om ett nytt handels- och samarbetsavtal med Storbritannien efter landets utträde ur EU.

Ordföranden är EU:s ansikte utåt

Europeiska rådet har en ordförande som leder och driver arbetet framåt. Ordföranden ska bland annat underlätta samarbetet mellan medlemsländerna i Europeiska rådet och representera EU internationellt. Från 1 december 2019 är det Charles Michel från Belgien som är ordförande. I rollen som ordförande representerar han hela EU och inte sitt medlemsland.
Ordföranden talar för hela EU och inte sitt medlemsland.

Ordföranden har hjälp av EU:s utrikesminister

När det gäller att representera EU internationellt har Europeiska rådets ordförande sällskap av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, som även kallas EU:s utrikesminister. Han jobbar både i EU-kommissionen och i ministerrådet, en EU-institution som tar beslut om nya EU-lagar.

EU:s utrikesminister och EU-kommissionens ordförande deltar på toppmöten

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, deltar på Europeiska rådets toppmöten. Dessutom deltar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. EU-kommissionen är den EU-institution som föreslår nya EU-lagar.

Statsministern i riksdagen

När Sveriges statsminister Stefan Löfven har varit på möte i Europeiska rådet rapporterar han eller någon annan representant från regeringen till den svenska riksdagen om vad som har hänt och vilka beslut som har tagits.

Du kanske också vill veta mer om...