accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Kollage med en ko, ett vindkraftverk, solpaneler och en tupp i svartvitt mot blå och röd bakgrund. Kollage med en ko, ett vindkraftverk, solpaneler och en tupp i svartvitt mot blå och röd bakgrund.

EU:s budget

Pengar går tillbaka till EU-länderna

Handel, miljö, jordbruk, regional utveckling och polissamarbete är områden som EU-länderna arbetar med gemensamt. Och för att genomföra det som EU-länderna kommit överens om behövs pengar. Därför bidrar alla länder som är med i EU med pengar till EU:s gemensamma budget. Det mesta av pengarna går tillbaka till medlemsländerna som stöd och bidrag. Sverige betalar mer i EU-avgift än vad landet får tillbaka i olika stöd.

Fakta om EU:s budget

  • EU:s gemensamma budget för 2019 är cirka 148 miljarder euro.
  • De största utgiftsområdena är jordbruks- och regionalstöd.
  • EU-länder med svag ekonomi får mer ekonomiskt stöd än de med stark ekonomi.

EU:s inkomster och utgifter

Härifrån kommer pengarna:

Hit går pengarna:

Grafiken visar EU:s budget för 2019. Klicka i bilden för mer information.

EU:s budget ska minska skillnader

Lästid 3 min

Det kostar pengar att genomföra den verksamhet som EU-länderna har kommit överens om. Därför har EU:s organisation en egen budget som finansieras genom att EU-länderna betalar en årlig EU-avgift. Budgeten motsvarar drygt 1 procent av EU-ländernas hela ekonomi. Pengarna används bland annat för att minska skillnaderna i välstånd mellan olika EU-länder och för att stödja jordbruket.

Höns i ett hönshus.

Ungefär 40 procent av EU:s budget går till jordbruket. Foto: Johnér.

En budget för gemensamma satsningar i EU-länderna

EU:s budget för 2019 är ungefär 148 miljarder euro. Pengarna används till många olika områden. Mest pengar går till jordbruk och regionalstöd i olika EU-länder. EU har även utgifter för till exempel forskning, säkerhet och administration. Runt 90 procent av pengarna går tillbaka till EU-länderna i form av EU-stöd.
Mest pengar går till jordbruk och regional utveckling.

EU:s budget betalas med EU-avgifter

EU:s budget finansieras av så kallade egna medel som består av de avgifter som EU-ländernas regeringar betalar in. Hur stora avgifterna är beror på respektive lands ekonomiska förutsättningar. Trots att EU:s budget innehåller mycket pengar är den bara en liten del av EU-ländernas hela ekonomi. EU-ländernas avgifter till EU får vara högst 1,23 procent per år av deras sammanlagda bruttonationalinkomst (BNI).
EU-avgiften beror på landets ekonomiska förutsättningar.

EU-avgiftens beståndsdelar

Ett lands EU-avgift består av tre delar, så kallade egna medel:

  • En del av avgiften bygger på hur stor landets ekonomi är och utgår från landets så kallade bruttonationalinkomst (BNI). 
  • En del av avgiften baseras på landets momsintäkter
  • En del av avgiften kommer från de pengar landet får in i tullavgifter.

EU-länderna ska bli mer ekonomiskt jämlika

En tanke med EU-samarbetet är att det ska utjämna ekonomiska och sociala skillnader mellan länderna. Därför går en stor del av budgeten till regionalstöd och stöd till att få fler människor i arbete, framför allt i EU-länder som har svag ekonomi. Regionalstödet är tillsammans med jordbruksstödet de största utgifterna. EU stödjer även till exempel forskning, gränsbevakning, miljöprojekt och studentutbyten mellan skolor i EU-länderna.

EU-ländernas avgifter och återflöden

De pengar som länderna får tillbaka från budgeten i olika EU-stöd brukar kallas återflöde. Länder med svag ekonomi får mer i återflöde än vad de betalar i avgift till EU, medan länder med starkare ekonomi får tillbaka mindre än de betalar i EU-avgift. Detta hör ihop med att EU ska utjämna skillnader mellan länderna.
Länder med svag ekonomi betalar mindre i EU-avgift.

EU:s budget och EU-ländernas avgifter på Europaparlamentets webbplats

Sveriges EU-avgift

De senaste åren har Sverige betalat mellan 24 och 44 miljarder kronor om året i EU-avgift. Samma period har Sverige fått tillbaka mellan 10 och 12 miljarder kronor om året.

Långtidsbudgeten sätter långsiktiga mål

För att få en överblick över inkomster och utgifter under en längre tidsperiod har EU en så kallad långtidsbudget. Den långtidsbudget som gäller nu är för perioden 2014 till 2020.

EU:s utgifter och inkomster 2014-2020 på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Europaparlamentet och ministerrådet beslutar

Det är de två EU-institutionerna Europaparlamentet och ministerrådet som beslutar om både långtidsbudgeten och budgeten för varje år. De förhandlar om vad EU ska prioritera och vad det får kosta. Det kan vara långa diskussioner både inom ministerrådet och inom Europaparlamentet.

Om EU-länderna inte kommer överens i ministerrådet kan de riktigt kniviga frågorna i praktiken behöva tas upp av stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet.

Användningen av EU:s pengar granskas

EU-kommissionen ska informera Europaparlamentet och ministerrådet om hur pengarna i EU-budgeten har använts. Genomförandet av EU:s budget granskas av Europeiska revisionsrätten, den EU-institution som kontrollerar att EU:s pengar används och redovisas på rätt sätt. Om allt har gått rätt till godkänns hanteringen av pengarna av Europaparlamentet, efter att ministerrådet också har sagt sitt.
Revisionsrätten granskar hur EU:s pengar används.

Europeiska revisionsrätten

Du kanske också vill veta mer om...