accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Kollagebild med Europaparlamentets plenisal i svartvitt mot orangefärgad bakgrund. Kollagebild med Europaparlamentets plenisal i svartvitt mot orangefärgad bakgrund.

Europaparlamentet

Medborgarnas röst i EU

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 705 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Europaparlamentet

 • består av 705 folkvalda ledamöter, varav 21 har valts i Sverige
 • väljs i allmänna val av invånarna i respektive EU-land
 • beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet
 • leds av en talman, den konservativa maltesiskan Roberta Metsola
 • kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet
 • har verksamhet i Strasbourg och Bryssel.

Uppdrag folkvald

Så funkar Europaparlamentet

Lästid 3 min

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 21 av de 705 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 21 av de 705 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Ledamöter i Europaparlamentet under ett sammanträde.

Europaparlamentets ledamöter är från alla EU:s länder. Länder med många invånare har fler ledamöter än mindre länder. Foto: Europaparlamentet.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola intervjuas av två personer.

Europaparlamentets arbete leds av talmannen, konservativa Roberta Metsola från Malta. Här intervjuas hon efter att ha blivit vald i januari 2022. Foto: Fred Marvaux / Europeiska unionen.

Visar bild 1/2

Ledamöterna beslutar om lagar och budget

I Europaparlamentet sitter 705 folkvalda ledamöter. 21 av dem är valda i Sverige. Ledamöterna arbetar på uppdrag av EU-ländernas medborgare. Ett av de viktigaste uppdragen för Europaparlamentet är att ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar. Det gör Europaparlamentet oftast tillsammans med ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.

Grafisk illustration av att Europaparlamentet har 705 ledamöter och att 21 av dessa är från Sverige. Grafisk illustration av att Europaparlamentet har 705 ledamöter och att 21 av dessa är från Sverige.
Tillsammans har väljare i de 27 EU-länderna röstat fram 705 ledamöter. De representerar väljarna i Europaparlamentet till nästa EU-val.

Antal ledamöter efter brexit

Storbritannien lämnade EU (brexit) 31 januari 2020. Då minskade antalet ledamöter i Europaparlamentet från 751 till 705. Sverige fick då 21 ledamöter, i stället för 20 som tidigare.

Antalet platser beror på landets folkmängd

EU-länder med stor befolkning har fler ledamöter än länder med liten befolkning. Inget land kan ha fler än 96 ledamöter eller färre än 6 ledamöter. På så sätt har ett land alltid tillräckligt många ledamöter för att kunna representera olika politiska grupper i landet. Ledamöterna väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna.

Grafisk presentation som visar antal ledamöter per land i Europaparlamentet. Grafisk presentation som visar antal ledamöter per land i Europaparlamentet.
EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, har 96 ledamöter i parlamentet. Cypern, Luxemburg och Malta väljer sex ledamöter, som är det minsta antalet. Sverige har 21 ledamöter.

Utskott ansvarar för olika ämnesområden

Precis som i nationella parlament som riksdagen i Sverige arbetar ledamöterna i Europaparlamentet i olika utskott som ansvarar för olika ämnesområden. I Europaparlamentet finns 20 ständiga utskott som ansvarar för olika ämnesområden, till exempel miljöutskottet och fiskeriutskottet. Parlamentet kan skapa tillfälliga utskott om det behövs, som till exempel utskottet för den ekonomiska krisen.
20 utskott ansvarar för olika områden.

Europaparlamentets utskott på Europaparlamentets webbplats

Utskotten granskar förslag på nya EU-lagar

Det är utskotten som är kärnan i Europaparlamentets arbete. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget till exempel gäller miljöområdet är det miljöutskottet som ska arbeta med lagförslaget.

Det utskott som får ett lagförslag på sitt bord utser en så kallad rapportör bland utskottets ledamöter. Rapportören kommer att vara ansvarig för utskottets arbete med lagförslaget. Rapportörens uppdrag är att sätta sig in i frågan och ta fram ett betänkande, alltså ett förslag på hur Europaparlamentet ska besluta om lagförslaget. Rapportören ska också förhandla med ministerrådet om hur lagen ska utformas. 
Rapportör förhandlar med ministerrådet.

Beslut i Europaparlamentet

När ett lagförslag är färdigbehandlat av ett utskott ska det upp till debatt och beslut i Europaparlamentet. Ett sådant möte i plenum, alltså inför alla ledamöter i Europaparlamentet, går till så att rapportören först presenterar sitt förslag till ståndpunkt i frågan. Sedan följer en debatt bland ledamöterna och slutligen sker själva omröstningen i parlamentet. Europaparlamentet fattar beslut med stöd av en majoritet av de som deltar i omröstningen om inget annat anges i EU:s fördrag, alltså reglerna för hur EU ska fungera. I några fall gäller högre beslutskrav. Besluten i Europaparlamentet kallas oftast resolutioner eller lagstiftningsresolutioner. 

Så beslutar EU

Arbetet leds av talmannen

Europaparlamentets arbete leds av en talman som också representerar parlamentet på olika möten. På toppmöten i Europeiska rådet håller Europaparlamentets talman alltid ett inledningstal inför EU-ländernas stats- och regeringschefer. Talmannen väljs av parlamentet för en mandatperiod på 2,5 år. Nuvarande talman är den konservativa maltesiskan Roberta Metsola. Hon har talmansposten fram till nästa EU-val år 2024.

Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet. Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet.
Under mandatperioden 2019-2024 finns sju partigrupper och ett antal partigruppslösa ledamöter i Europaparlamentet. Översikten visar partigruppernas placering i Europaparlamentet. Gränserna mellan partigrupperna i bilden är ungefärliga.

Samarbetar i partigrupper

Ledamöterna i Europaparlamentet samarbetar i grupper efter sin politiska tillhörighet. Partier från olika EU-länder som har liknande värderingar bildar partigrupper. För att bilda en partigrupp krävs minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsländerna. De ledamöter som inte tillhör någon grupp kallas grupplösa.
Partier med liknande värderingar bildar partigrupp.

När Europaparlamentets ledamöter samlas för debatt och omröstningar i Strasbourg eller Bryssel sitter de tillsammans i sina partigrupper, inte med sina landsmän från andra partigrupper.

Partigrupper och platser i Europaparlamentet 2019-2024

EPP 177 platser
Europeiska folkpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna är med i denna grupp.

S&D 145 platser
Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet. Socialdemokraterna är med i denna grupp.

Renew Europe 101 platser
Förnya Europa. Liberalerna och Centerpartiet är med i denna grupp.

De Gröna/EFA 72 platser
De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet är med i denna grupp.

ID 70 platser
Identitet och demokrati.

ECR 64 platser
Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna är med i denna grupp.

Vänstergruppen 39 platser 
Vänstergruppen i Europaparlamentet – GUE/NGL (Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster). Vänsterpartiet är med i denna grupp.

GL 36 platser
Grupplösa.

Det krävs minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av EU:s 27 länder för att bilda en partigrupp.

Uppgifterna om partigrupperna är från december 2021. Det händer att ledamöter byter partigrupp, hoppar av eller att en tidigare grupplös ledamot blir medlem av en partigrupp. Därför kan antalet ledamöter i grupperna ändras då och då.

Partigrupper i Europaparlamentet 2019–24 på Europaparlamentets webbplats

Antal ledamöter per land i Europaparlamentet

 • 96 Tyskland
 • 79 Frankrike
 • 76 Italien
 • 59 Spanien
 • 52 Polen
 • 33 Rumänien
 • 29 Nederländerna
 • 21 Grekland, Belgien, Portugal, Tjeckien, Ungern och Sverige
 • 19 Österrike
 • 17 Bulgarien
 • 14 Danmark, Finland och Slovakien
 • 13 Irland
 • 12 Kroatien
 • 11 Litauen
 • 8 Slovenien och Lettland
 • 7 Estland
 • 6 Cypern, Luxemburg och Malta

Svenska ledamöter i partigrupper och utskott

Lästid 1 min

I Europaparlamentet är 21 av de 705 ledamöterna från Sverige. De kommer från åtta olika svenska politiska partier. De svenska ledamöterna ingår sedan i olika partigrupper i Europaparlamentet. Det finns svenska ledamöter i de flesta av Europaparlamentets utskott.

Malin Björk talar i en mikrofon från sin plats vid ett möte i LIBE-utskottet.

Möte i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). En av de svenska ledamöterna i utskottet 2019-2024 är Malin Björk (V) som tillhör gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) i parlamentet. Foto: Europeiska unionen.

Olika svenska partier kan ingå i samma partigrupp

De 21 svenska ledamöterna, EU-parlamentarikerna, tillhör något av de åtta svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet 2019-2024. Partierna ingår samtidigt i någon av parlamentets politiska grupper. Olika politiska partier kan ingå i samma partigrupp i Europaparlamentet. Svenska ledamöter från Moderaterna och Kristdemokraterna ingår i samma partigrupp och svenska centerpartistiska ledamöter delar partigrupp med ledamoten från Liberalerna.

De svenska ledamöterna ingår också i två eller flera av Europaparlamentets utskott, som ordinarie ledamöter eller ersättare. Det finns ledamöter från Sverige i de flesta av utskotten.

Svenska ledamöter i utskotten på Europaparlamentets webbplats

Europaparlamentet väljs av folket

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet. Nästa EU-val är år 2024.

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet. Nästa EU-val är år 2024.

Personer som röstar bakom skärmar i en vallokal.

Väljare som röstar i valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019. Foto: Anders Löwdin / Riksdagsförvaltningen.

Valsedlar till Europaparlamentet står staplade i ett vitt ställ.

Svenska valsedlar till valet till Europaparlamentet 2014. Foto: Riksdagsförvaltningen / Melker Dahlstrand.

Visar bild 1/2

Alla EU-medborgare har rätt att rösta

Medborgare i EU-länderna har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, EU-valet. Genom valet avgörs vilka politiska partier och ledamöter som ska representera EU-ländernas invånare i Europaparlamentet. Ledamöterna i Europaparlamentet väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna.

År 2024 är det EU-val nästa gång i Sverige.

Nästa val till Europaparlamentet hålls år 2024. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här.

Panorama

Se dig om utanför Europaparlamentet

Europaparlamentet har flera byggnader som upptar ett kvarter i Bryssel. Klicka och dra eller svajpa för att se dig om.

Panorama

Se dig om i plenisalen i Bryssel

Europaparlamentet har utskottsmöten och extra sammanträden i plenisalen i belgiska Bryssel. Klicka och dra eller svajpa för att se dig om.

Europaparlamentets kontor i Sverige

Europaparlamentet har kontor i varje EU-land. Det svenska kontoret ligger i Stockholm.

Europaparlamentets kontor i Stockholm informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas. Sverigekontoret representerar Europaparlamentet som institution, inte något svenskt eller politiskt intresse.

Europaparlamentets kontor i Sverige på Europaparlamentets webbplats

Du kanske också vill veta mer om...