accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

EU:s arbete med anledning av corona

EU-åtgärder mot coronaviruset

EU vidtar olika åtgärder med anledning av coronaviruset. Det handlar till stor del om att EU:s institutioner stöttar, samordnar och på olika sätt underlättar det arbete som medlemsländerna gör själva på hemmaplan.

Del av jordglob med fokus på Europa och en del av de omgivande länderna.

EU stöttar och samordnar medlemsländernas arbete mot coronaviruset. Foto: TT.

Fyra prioriterade områden

EU-ländernas ministrar, stats- och regeringschefer har regelbundna digitala möten för att kunna fatta gemensamma beslut och på sikt försöka mildra effekterna av coronapandemin.

EU:s arbete sker inom fyra prioriterade områden. De handlar om att begränsa spridningen av coronaviruset, säkra tillgången till sjukvårdsutrustning och vaccin, främja forskning om behandling av covid-19 samt stödja sysselsättning, företag och samhällsekonomi.

Exempel på EU-åtgärder

Här är några exempel på vad EU:s medlemsländer har kommit överens om och vad EU:s institutioner har gjort i samband med coronakrisen:

  • EU-kommissionen har samordnat arbetet med att säkra tillgången till vaccin från olika läkemedelsföretag som alla EU-länder får köpa.
  • EU:s medlemsländer kan få hjälp med medicinsk utrustning från EU:s beredskapslager.
  • EU-kommissionen har genomfört upphandlingar så att medlemsländerna gemensamt har kunnat köpa in medicinsk utrustning och coronatester.
  • EU ger pengar till forskning som syftar till att ta fram vaccin och behandlingar mot Covid-19.
  • EU har godkänt nya regler som gör det möjligt för medlemsländerna att begära pengar ur EU:s solidaritetsfond för att täcka hälsokriser.
  • EU har lagt fram olika ekonomiska stödpaket för att hantera coronakrisen och stötta företag och anställda.
  • EU har ändrat reglerna för EU:s strukturfonder så att de kan användas för krisrelaterade insatser.
  • EU:s nya långtidsbudget för åren 2021-2027 ska bidra till ekonomisk återhämtning efter pandemin.
  • EU har förhandlat fram en särskild återhämtningsfond som kallas Next Generation EU för att hantera konsekvenserna av coronakrisen.

Beslutet om återhämtningsfonden har ratificerats, godkänts, av samtliga nationella parlament i EU.

EU:s institutioner har mer information

Vissa av de förslag som EU-kommissionen har lagt fram måste godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet innan de kan börja gälla. EU-institutionernas egna webbplatser har aktuell information.

EU-kommissionen lägger fram förslag och följer upp att medlemsländerna följer EU:s regler:
Coronaviruset, vad gör EU? på EU-kommissionens webbplats

Ministerrådet fattar beslut om EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet:
Om coronaviruset på ministerrådets och Europeiska rådets webbplats

Europaparlamentet fattar beslut tillsammans med ministerrådet:
Om EU:s åtgärder för att tackla coronaviruset på Europaparlamentets webbplats

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC sammanställer data från medlemsländerna och ger dem råd om smittsamma sjukdomar, epidemier och hot mot folkhälsan:
ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control (eng)

EU-kommissionen har tagit fram en webbplats med namnet Re-open EU, som har information om hur möjligheterna att resa mellan länder inom EU ser ut:
Re-open EU

Regeringen har det övergripande ansvaret i Sverige

I Sverige är det regeringen som har det övergripande ansvaret för EU-arbetet och för att samordna arbetet med anledning av coronaviruset:

Regeringens arbete med coronapandemin

För att genomföra vissa åtgärder i Sverige behövs lagändringar som måste beslutas av riksdagen:
Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Polisen har information om resor till Sverige från länder utanför EU/EES:

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin